De kosten die door HBS vergoed worden bij een uitvaart ziet u hieronder in het overzicht. Heeft u andere wensen rondom de uitvaart dan kan dit natuurlijk worden uitgevoerd.
Wanneer iets niet in het overzicht is opgenomen beslist het bestuur van onze vereniging of de kosten worden vergoed.
De kosten die in dit overzicht zijn opgenomen worden vergoed aan leden van HBS binnen een werkgebied van 100 km, mits deze diensten in opdracht van HBS worden uitgevoerd.  

Vergoeding aan leden HBS