De kosten die door HBS vergoed worden bij een uitvaart ziet u hieronder in het overzicht. Heeft u andere wensen rondom de uitvaart dan kan dit natuurlijk worden uitgevoerd.
Wanneer iets niet in het overzicht is opgenomen beslist het bestuur van onze vereniging of de kosten worden vergoed. 

vergoeding NIET leden HBS 2022 2023